Pojištění psa

Sjednání pojištění psa online

5 % ze zaplaceného pojistného předáme psímu útulku!

 • Pokryje akutní ošetření vašeho miláčka u veterináře

 • Uhradí potřebné zákroky, včetně operací a rentgenů

 • Zaplatí nutnou hospitalizaci

 • Uhradí poskytnuté a nakoupené léky pro léčbu zranění nebo nemoci

Dostáváme
plnou lékařskou
péči!
A ještě k tomu
pomůžeme kamarádům
z útulku!

Spočítat pojištění psa

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Pohlaví pejska
Rasa
?
Datum narození
?
Místo pojištění
?
Specifika pejska
?
Závody nebo soutěže
?
Pojistná částka
?
Spoluúčast
?
více informací
o pojištění
Pojištění psa Co pojištění pokrývá?

O pojištění psů

 • Pojistnou událostí jsou nutné, účelně a neodkladně vynaložené náklady na nezbytné veterinární léčení.
 • Uzavřením pojištění psa snížíte své výdaje za léčbu nemoci nebo zranění.
 • Do pojištění psa lze přijmout pouze pejska s platnou psí známkou nebo čipem ve věku od 6 měsíců do 8 let. Doba pojištění není omezená a cena se v průběhu pojištění nemění.
 • Vašeho miláčka pojistíme i bez prokázání původu (bez PP).
 • S minimální spoluúčastí a za nejlepší cenu.
 • Čím dříve po narození svého psa pojistíte, tím méně zaplatíte a cena pojištění se v dalších letech nezmění.
 • Pojištěny jsou veterinární výkony, použitý materiál, nutná hospitalizace a předepsaná medikace.
 • Pojištění psů se nevztahuje na náklady spojené s porody, léčení dědičných nebo vrozených chorob, léčbu chronických onemocnění a preventivní zákroky, například očkování nebo čipování.
 • Výše je vám k dispozici přehledná kalkulačka k online sjednání pojištění psa, ve které je možné si namodelovat různé varianty, a nakonec si online sjednat tu nejvýhodnější.

O projektu pojištění psa

Rádi bychom vám představili nový projekt pojištění psa od společnosti TSFinance s.r.o., který vznikl na podporu psích útulků. Cílem je zajistit pro vaše mazlíčky plnohodnotnou lékařskou péči a zároveň zlepšit život pejskům v útulcích, kteří čekají na svůj nový domov. Z každé sjednané a zaplacené pojistné smlouvy předáme 5% z ceny pojištění vybraným útulkům. Tímto Vám děkujeme, že s Vaší podporou můžeme útulky finančně podpořit. O předání výtěžku vás budeme informovat na facebookových stránkách Pojistenipes.cz nebo na www.pojistenipes.cz. Sledujte nás!

TSFinance s.r.o.

Společnost TSFinance s.r.o.

 • Se specializuje na snižování výdajů za finanční služby a současně na jejich optimalizaci. Jednoduše řečeno, snaží se snížit částky, které každý z nás musí platit za pojištění nebo bankovní služby a najít řešení na míru vašich potřeb.
 • Hledá řešení, při kterém zaplatíte pouze za rizika, která vám opravdu hrozí a zároveň tu nejnižší částku. Samozřejmostí je spolupráce se všemi pojišťovnami a bankami na českém trhu a porovnávání jejich nabídek. „Pokud se v rozsáhlé nabídce finančních služeb nevyznáte, rádi vám poradíme. Díky pravidelným školením si udržujeme aktuální přehled o dění na finančních trzích.“
 • Umí poradit, jak správně ušetřit nebo investovat své peníze, aby jejich hodnota stoupala a v případě potřeby jste nečekali na vyplacení dlouhé měsíce.
 • Zprostředkovává poskytování úvěru na financování bydlení. Pokud uvažujete o koupi domu nebo bytu, vyřídíme za vás veškeré podklady a nalezneme nejvýhodnější hypoteční sazbu.
 • Pokud i vy chcete snížit platby za povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění domu, domácnosti, dětí nebo hledáte vhodný úvěr či hypotéku, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.
Pojištění koček Pojištění koček

Pojištění koček

Více informací

Časté dotazy

Pojištění připravujeme

Zanechte nám váš email a dozvíte se o spuštění jako první, případně vám můžeme zpracovat individuální nabídku pojištění vaší kočičky již nyní.

Vaše zkušenosti
 • Lucie N - 04. 02. 2019
  „ Doporučuji, rychlé sjednání online a smlouva mi byla doručena do emailu. “
 • Petr T - 06. 02. 2019
  „ S pojištěním psa jsem spokojen, snadné sjednání a příznivá cena. “
 • Václav K - 19. 02. 2019
  „ Pojistku pro psa jsem si sjednal bezproblémově online. “
 • Terka B - 19. 02. 2019
  „ Ráda jsem prostřednictvím pojištění přispěla na psy v útulku. “
 • Pavel P - 25. 02. 2019
  „ Mám u tu pojištěného psa, při řešení pojistné události proběhlo vše v pořádku. “
 • Petra K - 01. 04. 2019
  „ Jsem spokojená s pojištěním mojí půlroční border kolie, sjednala jsem bez problému online. “
 • Pavel P - 08. 04. 2019
  „ Vše ok, spokojenost při sjednání online, nemusel jsem nikam na pobočku. “
 • Vladimír P - 16. 05. 2019
  „ Rychle jsem sjednal pojištění pro našeho psa. Dobrá cena, vše bezproblému. “
 • Jitka H - 27. 05. 2019
  „ Máme pojištěnou border kolii, sjednávala jsem online a jsem spokojena s rychlostí. “
 • Lucie K - 10. 06. 2019
  „ Vše ok, sjednávala jsem pojištění pro francouzského buldočka. Doporučuji “
 • Tomáš K - 06. 12. 2019
  „ Vše proběhlo ok, spokojenost. “
Napsat recenzi

Napsat recenzi

Hodnocení
?

Ochrana osobních údajů a cookie

Poučení o ochraně osobních údajů a mlčenlivosti

Dovolujeme si vás informovat o tom, jak chráníme vaše osobní údaje a údaje týkající se sjednaného produktu (pojištění, hypoteční a jiné úvěry apod.). Ochrana soukromí, osobních údajů a údajů potřebných k uzavření smlouvy našich klientů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel.

Společnost TSFinance s.r.o., člen sítě makléřské společnosti Insia a.s. je ze zákona povinna zpracovávat osobní údaje svých klientů, a to včetně rodných čísel. Osobní údaje mimo jiné slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci každého klienta, a tím i k ochraně jeho zájmů i zájmů pojistitele. Poskytnutí osobních údajů včetně citlivých údajů (např. údajů o zdravotním stavu) je zcela dobrovolné. V rozsahu nezbytném pro výkon zprostředkovatelské činnosti a pro plnění zákonem nám uložených povinností je však poskytnutí těchto údajů podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy, bez poskytnutých osobních údajů s vámi nemůžeme pojistnou smlouvu uzavřít.  

Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zejména pro účely poradenské a zprostředkovatelské činnosti vedoucí k uzavření pojištění nebo jiné finanční služby a dalších činností, ke kterým je společnost TSFinance s.r.o. v souladu s právními předpisy a pravidly společnosti Insia a.s. oprávněna (např. pro zprostředkování uzavření pojistné smlouvy, pro správu pojištění, pro výpomoc v řešení škodných událostí, vyřizování hypotečních úvěrů apod.) a pro plnění povinností uložených nám dalšími zákony (např. archivace, povinně sdělované informace správci daně, v případě životního pojištění plnění povinností uložených nám zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti).

Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta pro účely nabízení služeb a marketingové účely

Kromě výše uvedených zákonných výjimek smíme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem. S vaším souhlasem zpracováváme osobní údaje za účelem marketingového využití, které nám pomáhá lépe poznat vaše potřeby, vytvářet klientské analýzy a nabízet tomu odpovídající produkty a zkvalitňovat služby. S vaším souhlasem vám budeme služby nabízet i prostřednictvím elektronických prostředků (např. SMS, email atp.). Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů za účelem nabízení služeb a pro marketingové účely je zcela dobrovolné a není nezbytnou podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy. Svůj souhlas k těmto účelům můžete kdykoliv odvolat.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte při jednání o uzavření smlouvy, v průběhu planosti smlouvy (např. při změně smlouvy nebo při vyřizování škodní události) a údaje legálně získané z veřejných rejstříků, či veřejně dostupných zdrojů, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík apod.). Za účelem zkvalitňování námi poskytovaných služeb, pro účely jednání o uzavření nebo změně smlouvy a pro plnění smluvních povinností také pořizujeme hlasové záznamy telefonických hovorů s klienty. Tyto nahrávky mohou sloužit rovněž jako důkaz v případném soudním nebo správním řízení. Jako zprostředkovatel jsme oprávněni dále zpracovávat údaje získané od jiných subjektů v případě, že tak stanoví zákon (např. za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu ve smyslu zákona o pojišťovnictví), příp. údaje získané v souladu s vaším souhlasem od jiných správců osobních údajů.

Komu mohou být vaše osobní údaje poskytnuty

 • subjektům, u kterých nám poskytnutí údajů ukládá zákon, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, České národní bance, dalším bankám, pojišťovnám, správci daně, exekutorům, insolvenčním správcům a dalším)

 • jiným institucím za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání v souladu se zákonem o pojišťovnictví

 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů zprostředkovatele (např. soudům, exekutorům, soudním komisařům apod.)

 • zpracovatelům uvedeným na internetových stránkách pojistitele, kteří poskytují dostatečné záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů, se kterými má pojistitel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů

 • makléřské společnosti Insia a.s., pojišťovnám a dalším koncovým institucím, jejichž produkt je předmětem smlouvy

 • s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje poskytnuty i případně dalším subjektům

Jakým způsobem a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně; tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích z našeho vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu klienta (např. pokud k uzavření smlouvy pojistné smlouvy na základě předložené nabídky nedojde).

Povinnost mlčenlivosti

Mlčenlivostí jsou chráněny také veškeré informace o klientech a jejich pojištění. Se souhlasem klienta jsme oprávněni poskytnout informace týkající se pojištění makléřské společnosti Insia a.s. a koncovým pojišťovnám. V takovém případě je pojistitel v zájmu kompatibility péče o klienta v rámci Insia a.s. oprávněn sdělovat základní pojistně technické informace týkající se sjednaného pojištění, plateb pojistného a pojistných událostí, a to za účelem poskytování a nabízení služeb a pro další marketingové účely, a to po celou dobu oprávněného zpracování osobních údajů.

Práva a povinnosti

TSFinance s.r.o. jako správce a její zpracovatelé jsou povinni:

 • přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů;

 • shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu;

 • nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům;

 • při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů;

 • zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, a to včetně speciálních opatření pro účely automatizovaného zpracování;

 • poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených;

 • zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

Každý klient se při uzavření smlouvy zavazuje, že nahlásí jakoukoliv změnu svých osobních údajů, jen tak lze zajistit, že budeme pracovat vždy s aktuálními osobními údaji.

V případě, kdy správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, může klient žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, příp. požadovat odstranění závadného stavu a v případě nevyhovění této žádosti má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zavřít