Jak postupovat při řešení pojistné události

Jak postupovat při řešení pojistné události
Škodnou událostí je vznik újmy, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
Pojistnou událostí se rozumí škodná událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele (pojišťovny) poskytnout pojistné plnění.

Sjednáním pojištění pro Vašeho psa můžete předejít situaci, kdy náklady za Vašeho mazlíčka mohou citelně zasáhnout rodinný rozpočet. Tedy například při napadení psa, nemoci nebo i úrazu, kdy léčba může jít do řádů desetitisíců máte v případě správného postupu při řešení pojistné události nárok na plnění.
Pojistnou událost je třeba pojišťovně nahlásit, co nejdříve po jejím vzniku. Dříve než budete pojišťovnu kontaktovat měli byste si k oznámení škody připravit následující doklady:

• číslo pojistné smlouvy (kterou je poškozená věc pojištěna)
• identifikační údaje pojištěného
• datum a místo vzniku škodní události
• informace o příčině vzniku škody a rozsahu poškození
• číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění

Nejrychlejším a nejsnáze možným způsobem nahlášení škodní události je pomocí on-line formuláře, který se nachází na stránkách ČPP - odkaz.
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete událost nahlásit telefonicky 957 444 555. Poslední možností je vyplnit formulář o oznámení škodní události, který získáte na pobočce a zašlete či osobně doručíte na pojišťovnu.
Na základě ohlášení pojistné události vyšle pojišťovna likvidátora. Tento pracovník zjistí výši škody a podle toho pojišťovna vyplatí pojistné plnění jako náhradu škody. V naléhavých případech může pojišťovna přistoupit k výplatě zálohy pojistného plnění. U pojištění psa tento úkon odpadá a pojistné plnění je vyplaceno na základě veterinární zprávy.

K nahlášení pojistné události týkající se psů je také potřeba:
1) doklad – tedy faktura od veterináře
2) lékařskou zprávu
3) v některých případech i očkovací průkaz

Pokud jsou doloženy všechny potřebné dokumenty a doklady uvedené výše, pojišťovna vyplácí peníze zpravidla do 3-5 pracovních dní.

Přejeme všem, aby pojištění domácího mazlíčka bylo hlavně preventivní a k žádné nepříjemné pojistné události nedošlo. 
Mohlo by vás zajímat