Cena pojištění a pojistné podmínky u pojištění psů

Cena pojištění a pojistné podmínky u pojištění psů

Ohledně pojištění obecně panuje spousta nepravdivých mýtů…mnoho lidí shledává ať už ochranu svou, svého majetku nebo psů za zbytečnou. V následujících větách bychom se zaměřili právě na pojištění psů, pojistné podmínky a cenu pojištění.

Co je pojištění psů?

Jedná se o pojištění nákladů na veterinární léčbu psa, je to pojištění škodové.

Co jsou pojistné podmínky?

Pojistné podmínky je soubor pravidel, která obsahují na jaké pojistné události se pojištění vztahuje, jaký je rozsah náhrady v případě škody, kdy a jak může pojištění zaniknout a podobně.

Pojistné podmínky pro pojištění psa

Předmětem pojištění je akutní ošetření anebo úraz. Pojištěny jsou veterinární úkony, použitý materiál, nutná hospitalizace, předepsaná medikace.

Přijmout do pojištění lze psa od 6ti měsíců do 8mi let. Pojištění avšak trvá po celou dobu života psa, kterou si stanovíme.

Pojistné plnění je poskytnuto na základě:

·         Předložení originálních dokladů

·         Výpisu provedených zákroků potvrzených veterinářem

Pojištění se nevztahuje na psa využívaného k vojenským účelům, anebo vzniklé při závodech a soutěžích (pokud není připojištěno), léčbu dědičných nebo vrozených vad, preventivní opatření, anebo porod a speciální stravu včetně diety psa. Dále nejsou pojištěny náklady spojené se smrtí zvířete a homeopatika.

Cena pojištění

Pro výpočet ceny se udává pohlaví zvířete, rasa, datum narození, místo pojištění, specifikace, pojistná částka a spoluúčast. Spoluúčastí se rozumí částka, kterou se budete podílet na pojistné události (čím vyšší spoluúčast, tím nižší je cena pojištění.)

Pojistnou částku lze stanovit od 10 000,- do 30 000,- spoluúčast od 500,- do 2000,-. Korun.

Vzorový výpočet

Při pojištění domácího psa, rasa zlatý retrívr, datum narození 28. červenec 2018, s místem pojištění v České republice, pojištěný na částku 20 000,- korun a spoluúčastí 1000,- korun zaplatí majitel ročně 2538,-

Pokud si tuto částku rozpočítáme na celý rok, stojí ochrana tohoto konkrétního zvířete 211,- korun měsíčně J

Vyzkoušejte si na našich stránkách výpočet sami a zjistíte, že přemýšlet dopředu není zase tak drahé.

Mohlo by vás zajímat